Wednesday, May 11, 2011

India's 'most wanted fugitives'


India releases list of 49 'most wanted fugitives' in Pakistan

The list is as follows:

 1. Hafiz Mohammed Saeed
 2. Sajjid Majid
 3. Syed Hashim Abdur Rehman Pasha
 4. Major Iqbal
 5. Illyas Kashmiri
 6. Rashid Abdullah
 7. Major Sameer Ali
 8. Dawood Ibrahim
 9. Memon Ibrahim
 10. Chota Shakeel
 11. Memon Abdul Razak
 12. Anis Ibrahim
 13. Anwar Ahmed Haji Jamal
 14. Mohammed Dosa
 15. Javed Chikna
 16. Salim Abdul Ghazi
 17. Riyaz Khatri
 18. Munaf Halari
 19. Mohammed Salim Mujhahid
 20. Khan Bashir Ahmed
 21. Yakub Yeda Khan
 22. Mohammed Memon
 23. Irfan Chaugule
 24. Feroz Rashid Khan
 25. Ali Moosa
 26. Sagir Ali Shaikh
 27. Aftab Batki
 28. Maulana Mohammed Masood Azhar
 29. Salauddin
 30. Azam Cheema
 31. Syed Zabiuddin Jabi
 32. Ibrahim Athar
 33. Azhar Yusuf
 34. Zahur Ibrahim Mistri
 35. Akhtar Sayeed
 36. Mohammed Shakir
 37. Rauf Abdul
 38. Amanullah Khan
 39. Sufiyan Mufti
 40. Nachan Akmal
 41. Pathan Yaqoob Khan
 42. CAM Bashir
 43. Lakhbir Singh Rode
 44. Paramjit Singh Pamma
 45. Ranjit Singh
 46. Wadhawa Singh
 47. Abu Hamza
 48. Zaki ur Rehman Lakhvi
 49. Amir Raza Khan

0 comments: