Thursday, December 8, 2011

લગ્ન વખતે ગાવામાં આવતાં લગ્નગીતો.1.
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
(માંડવાનું ગીત)

નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા ભરી સભાના રાજા
એવા જીગરભાઈના દાદા
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવી ફૂલડિયાંની વાડી
એવી જીગરભાઈની માડી
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા અતલસના તાકા
એવા જીગરભાઈના કાકા
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા લીલુડાં વનના આંબા
એવા જીગરભાઈના મામા
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા હાર કેરા હીરા
એવા જીગરભાઈના વીરા
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવી ફૂલડિયાંની વેલી
એવી જીગરભાઈની બેની
નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

2.
રેલગાડી આવી
(માંડવામાં ગાવાનું ફટાણું)

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં રીંગણા, જાનૈયા બધાં ઠીંગણા
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં લોટા, જાનૈયા સાવ ખોટાં
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં ચોખા, જાનૈયા બધાં બોખા
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલમાં ભર્યાં લાકડાં, જાનૈયા બધાં માંકડા
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી

રેલગાડી આવી મુંબઈનો માલ લાવી
મારી બાઈયું-બેનડીયું આ રેલગાડી આવી.

3.
લાલ મોટર આવી
(નવવધુ આગમન)

લાલ મોટર આવી ગુલાબી ગજરો લાવી
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે

દશરથ જેવા સસરા તમને નહિ દે કાઢવા કચરા
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે

કૌશલ્યા જેવા સાસુ તમને નહિ પડાવે આંસુ
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે

રામચંદ્ર જેવા જેઠ તમને નહિ કરવા દે વેઠ
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે

લક્ષ્મણ જેવા દિયર તમને નહિ જવાદે પિયર
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે

સુભદ્રા જેવી નણદી તમને કામ કરાવશે જલદી
મારા બેની સાસરિયે લીલા લહેર છે.


0 comments: