Saturday, February 4, 2012

Agneepath in Software Engineer

Agneepath in a Software Engineer
Style :)
Code ho bade bade...
Salon se phate pade...
Ek bhi LEAVE tu....
maang mat maang mat maang mat...
Agneepath Agneepath Agneepath...
Tu naa hasega kabhi...
Tu na khush rahega kabhi...
har Saturday office ane ki...
kar shapath kar shapath kar shapath...
Agneepath Agneepath Agneepath...
Ye mahan Project hai...
har koi REJECT hai...
CLIENT,BUG,REQUEST se...
lathpath lathpath lathpath...
Agneepath Agneepath Agneepath...

No comments: