Monday, June 11, 2012

Shaktiman and Rajnikant

SHAKTIMAN: Samajh Tujhe 10 Laddu diye…

RAJNIKANT: Mujhe??!!!

SHAKTIMAN: Samajh na,, Tere Baap ka kya Jata hai…
Usme se 5 Mujhe diye to Tere pass kitne Bache???
...

RAJNIKANT: 20!!!

SHAKTIMAN: kaise???
.
.
.

RAJNIKANT: Samajh Na, Tere Baap ka kya jata hai…!!!! :D

No comments: